Twee meisjes met albinisme

Extra bijdrage opent de deur naar een betere toekomst voor mensen met albinisme

20 februari 2024

Een fundamenteel betere levenskwaliteit voor kinderen en volwassenen met albinisme in Zambia: aan dat doel werken we de komende jaren samen met Cheshire Homes Society of Zambia (CHSZ) en het African Albinism Network (AAN). Dat is mogelijk dankzij een geweldige extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Want dankzij die bijdrage starten we een doelgericht, driejarig traject waarin we de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en het rechtssysteem voor kinderen en volwassenen met albinisme in Zambia verbeteren.

Achtergrond: uitsluiting, vervolging

Op dit moment hebben mensen met albinisme in delen van Zambia niet dezelfde rechten en kansen als anderen en worden zij maatschappelijk buitengesloten. Dit is een direct gevolg van onbegrip en mythes over de aandoening.

Kinderen met albinisme mogen niet naar school, en instanties als het zorg- en rechtssysteem zijn niet toegankelijk voor mensen met albinisme. Ook is veelal onbekend dat mensen met albinisme een hoger risico hebben op huidkanker en daarom beschermende kleding, zonnebrandcrème en gespecialiseerde zorg nodig hebben.

Een gruwelijk gevolg van het onbegrip over albinisme is bovendien dat mensen met de aandoening vervolgd worden. Volgens een wijdverbreide mythe brengen hun lichaamsdelen geluk. Hierom worden mensen met albinisme aangevallen, verminkt en vermoord. De daders zijn vaak familieleden of mensen uit de eigen gemeenschap.

In actie voor verandering

Hoogste tijd om in actie te komen en de levensomstandigheden van mensen met albinisme in Zambia blijvend te veranderen. De voorwaarden daarvoor zijn gunstig: de president steunt publiekelijk mensen met albinisme en er zijn meerdere mensen met albinisme op sleutelposities bij de overheid aangesteld. Met onze partners CHSZ en AAN grijpen we deze kans.

Met de ervaring die we eerder opdeden in Tanzania waar we, ook dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij, met succes een vergelijkbaar albinismeproject uitvoerden, ontwikkelden we voor Zambia een eigen aanpak. Deze aanpak rust op vijf pijlers:

  • een Nationaal Actieplan voor de rechten van mensen met albinisme,
  • gelijkwaardige participatie van mensen met albinisme in hun gemeenschap,
  • goede toegang tot screening en behandeling van huidkanker en beschikbaarheid van hoogwaardige zonnebrandcrème,
  • goede toegang tot onderwijs voor schoolgaande kinderen met albinisme
  • betere rechtsbescherming waardoor aanvallen op personen met albinisme drastisch afnemen.

Zo maken we met onze partners een einde aan discriminatie, uitsluiting en vervolging van kinderen en volwassenen met albinisme. Deze brede, meerjarige aanpak zou niet mogelijk zijn geweest zonder de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, die deze geweldige extra bijdrage mogelijk maken.