Klimaatcrisis is een kindercrisis!

13 november 2023

Met die belangrijke boodschap liepen collega’s van het Liliane Fonds mee met de Klimaatmars op 12 november. Samen met Save the Children Nederland, Defence for Children Nederland, SOS Kinderdorpen. ICDI en Right to Play lieten we onze stem horen voor de rechten van kinderen. Uiteraard vragen wij specifiek aandacht voor de meest kwetsbare kinderen: kinderen met een handicap in de armste delen van de wereld. 

Vrijwel ieder kind ter wereld loopt gevaar door bijvoorbeeld ziektes, overstromingen, hittegolven, tropische stormen, droogte of luchtvervuiling als gevolg van klimaatverandering. Ongeveer 1 miljard kinderen – bijna de helft van de 2,2 miljard kinderen in de wereld – leven in een van de 33 landen die geclassificeerd zijn als ‘extreem hoog risico’.  

Kinderen met een handicap extra kwetsbaar 

Kinderen zijn veel kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering dan volwassenen. Meer dan 1 op de 4 sterfgevallen van kinderen onder de 5 jaar is toe te schrijven aan een vervuilde omgeving. Ook lopen ze grotere risico’s bij overstromingen of stormen. En kinderen met een handicap zijn extra kwetsbaar, omdat ze vaak minder mobiel zijn en speciale zorg en aandacht nodig hebben. Hun revalidatiezorg komt onder druk te staan bij klimaatrampen of kan helemaal niet doorgaan, medicijnen zijn niet altijd voorradig en extreme droogte zorgt voor voedsel- en watertekorten. Ook wordt elk jaar het onderwijs van miljoenen kinderen verstoord door schoolsluitingen als gevolg van extreem weer. 

Actie ondernemen 

De politiek moet actie ondernemen en zorg dragen voor een rechtvaardig klimaatbeleid waarin de rechten van kinderen centraal staan. Regeringen van Westerse landen moeten verantwoordelijkheid nemen voor de crisis die grotendeels hier veroorzaakt is, terwijl de gevolgen gedragen worden door mensen in landen met een hele kleine ecologische voetafdruk. Kinderen hebben nog een heel leven voor zich, dus we moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat ze de rest van hun leven de gevolgen moeten dragen. Als we nu actie ondernemen kunnen we voorkomen dat het erger wordt.  

Wij roepen de overheid op tot:

1. Actieve inspraak van kinderen in klimaatbeleid 

Het is essentieel dat kinderen en jongeren betrokken worden bij beslissingen die hun toekomst vormgeven. De overheid moet structurele mechanismen creëren waarmee kinderen en jongeren kunnen bijdragen aan klimaatgerelateerde besluitvorming. Door hun unieke perspectieven en inzichten kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan duurzame en effectieve oplossingen.

2. Integreer kinderrechten in alle klimaatgerelateerde beleids- en actieplannen
Bij het ontwikkelen en implementeren van klimaatstrategieën en actieplannen moet de overheid systematisch rekening houden met de rechten van het kind. Dit betekent het beoordelen van de potentiële impact van klimaatmaatregelen op kinderen en het waarborgen dat deze maatregelen hun welzijn bevorderen en hun rechten beschermen. In het bijzonder binnen onze Ontwikkelingssamenwerking. Kinderen in lage- en middeninkomenslanden voelen nú al de impact en zijn extra kwetsbaar.

Lees hier meer over de klimaatmars.