Erik Ackerman ondertekent verklaring

Nieuwe stap richting gelijke kansen op de arbeidsmarkt

27 mei 2024

Werken aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft, begint op onze eigen werkvloer. Daarom onderschrijft het Liliane Fonds met overtuiging de Verklaring Gelijke Kansen van werkgeversvereniging AWVN en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vandaag ondertekende onze directeur Erik Ackerman de verklaring in Den Haag.

De Verklaring Gelijke Kansen sluit naadloos aan bij ons Plan van Aanpak Diversiteit & Inclusie, dat we ontwikkelden na de ondertekening van de Charter Diversiteit van de SER.

Een voorwaarde voor deze gelijke kansen, is dat we op een inclusieve en objectieve manier personeel werven. Daarom implementeren we een nieuw wervings- en selectieproces waarbij we:

  • leidinggevenden trainen om onbewuste vooroordelen zo min mogelijk een rol te laten spelen
  • kandidaten alleen om informatie vragen die relevant is voor de functie
  • vacatureteksten zo inclusief mogelijk schrijven
  • sollicitatiegesprekken gestructureerd voeren voor een zo objectief mogelijke selectie

Inzet

Stap voor stap creëren we zo een werkomgeving waarin iedereen gelijke kansen heeft op een baan en waarin doorstroom in werk en behoud van werk verankerd zijn. Dit is geen eenvoudig proces en vereist onze voortdurende inzet, maar met deze ondertekening zetten we weer een grote stap in de goede richting.

Beweging

Samen met andere werkgevers, werkgeversorganisaties, de overheid en diverse maatschappelijke partijen vormen we een beweging die zich inzet voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. We worden daarbij ondersteund door de Ontwikkelagenda Gelijke Kansen en leveren een bijdrage hieraan door onze feedback en ervaringen te delen.

Muriel Stokhuijzen (teammanager HR van het Liliane Fonds):
“Laten we blijven werken aan een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen een eerlijke kans krijgt. De Verklaring Gelijke Kansen is hiervoor een nieuwe stimulans.”

Verklaring “Gelijke kansen”

27 mei 2024

Wij staan voor gelijke kansen op een baan, op doorstroom in het werk en op behoud van werk. Dat verdient iedereen.

Daarom zijn wij aan de slag om gelijke kansen te bieden aan sollicitanten en de eigen werknemers. Al is dat niet van de ene op de andere dag geregeld binnen de gehele organisatie, met deze ondertekening zetten wij weer een stap.

We vormen samen met andere werkgevers, werkgeversorganisaties, de overheid en andere partijen een beweging die zich inzet voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

We worden onder meer ondersteund door de ‘Ontwikkelagenda Gelijke kansen’ en leveren onze bijdrage hieraan door onze feedback en ervaringen te delen.

Wil je meer weten over werken bij het Liliane Fonds? Kijk op: Werken bij | Liliane Fonds