Profielen bij Keniaanse zonsondergang

Mensenrechten gelden voor iedereen en overal

 28 maart 2023

Iedereen heeft recht op een volwaardig, menswaardig bestaan. Dat is onze rotsvaste overtuiging. Wie je ook bent, hoe je jezelf ook uit of welke identiteit je ook hebt: elk mens telt mee. Want meedoen is geen gunst maar een recht. Maar dat recht staat onder druk.

Het Liliane Fonds komt specifiek op voor de rechten van kinderen en jongeren met een handicap die leven in een maatschappelijk achtergestelde positie. Maar onze overtuiging geldt voor alle mensen, waar ook ter wereld.

Recht staat onder druk

Tegelijkertijd maken wij ons grote zorgen over wereldwijde politieke trends en ontwikkelingen, waarbij universele mensenrechten steeds vaker onder druk komen te staan. En die ertoe leiden dat mensen en zelfs hele groepen hun rechtmatige plek in de samenleving worden ontzegd.

Zoals in Oeganda, waar het parlement onlangs wetgeving aannam die mensen strafbaar stelt op basis van hun seksuele identiteit, geaardheid of voorkeur.

Daarom onderschrijft het Liliane Fonds van harte de petitie ‘We stand in solidarity with Uganda’s LGBTIQ+ community’, waarin een groot aantal internationale organisaties zich uitspreekt tegen deze politiek van uitsluiting.

Respecteer mensenrechten

In de petitie roepen we gezamenlijk de internationale gemeenschap – waaronder de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Verenigde Naties – op om hun afkeuring over deze wetgeving te laten blijken door politieke sancties op te leggen aan politici die deze wetgeving mogelijk maken.

We roepen Afrikaanse regeringsleiders en de Afrikaanse Commissie voor Mensenrechten op om er bij de president van Oeganda op aan te dringen de mensenrechten in zijn land te respecteren.

Ieder mens telt

Het Liliane Fonds gelooft in een wereld waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn. Een wereld waarin niemand wordt uitgesloten, op grond van handicap, voorkeur, overtuiging, geaardheid of op welke grond dan ook. Een wereld waarin de rechten van ieder mens worden gerespecteerd en nageleefd en worden versterkt.

Wij, samen met talloze medestanders en partners wereldwijd, blijven werken aan dit doel. Met elkaar blijven we vanuit onze gedeelde visie opkomen voor het recht op een volwaardig, menswaardig bestaan van mensen. En wij blijven volmondig onze steun uitspreken aan iedereen die dit ook doet.

Hier kun u de petitie lezen (tekst in het Engels)