Wat seks met politiek te maken heeft? Ontdek het op: politiekesekswijzer.nl

Politieke Sekswijzer: stem voor seksuele rechten

De Politieke Sekswijzer staat vanaf vandaag live, ontwikkeld door Aidsfonds – Soa Aids Nederland, Plan International, Oxfam Novib, CHOICE for Youth and Sexuality, Hivos, Rutgers en Liliane Fonds.

Wat is de Politieke Sekswijzer?

De Politieke Sekswijzer biedt kiezers de mogelijkheid om hun opvattingen over seksualiteit te vergelijken met die van acht Nederlandse politieke partijen: BIJ1, CDA, D66, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Volt en VVD. Dit gebeurt aan de hand van zestien stellingen die verschillende actuele thema’s aanraken, zoals abortus en de toegang tot soa- en hiv-testen.

De Politieke Sekswijzer is een waardevolle bron voor kiezers die willen afstemmen op hun overtuigingen over seksuele rechten. De tool biedt inzicht in waarom een partij het eens of oneens is met een specifieke stelling, waardoor kiezers beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen tijdens verkiezingen.

Waarom neemt het Liliane Fonds deel aan dit initiatief?

Het Liliane Fonds omarmt de Politieke Sekswijzer omdat we in gelijke kansen en inclusiviteit geloven. Seksualiteit is van essentieel belang voor iedereen, inclusief mensen met beperkingen, die vaak specifieke behoeften en uitdagingen ervaren. Ons doel is om de bewustwording rond deze behoeften en belangen te vergroten, zowel bij politieke partijen als kiezers, in aanloop naar de verkiezingen op 22 november in Nederland.

Hoe staat dit in verhouding tot de doelgroep van kinderen en jongeren met een beperking?

Jongeren met een beperking hebben dezelfde rechten en behoeften als leeftijdsgenoten zonder beperkingen. Dit omvat het recht om keuzes te maken op het gebied van seksualiteit en relaties, en toegang te hebben tot informatie over deze onderwerpen. Dit bevordert hun autonomie, zelfwaarde, en individuele vrijheid. Toegang tot deze informatie is ook cruciaal om gezondheidsrisico’s en misbruik te voorkomen, met inbegrip van educatie over wederzijdse toestemming en het herkennen van ongepast gedrag om bescherming te bieden tegen seksueel misbruik en geweld.

Belangrijke standpunten

Een van de stellingen betreft de vraag of abortus uit het Wetboek van Strafrecht moet worden gehaald, waarbij enkele partijen pleiten voor het beschouwen van abortus als medische zorg in plaats van een misdaad. De Politieke Sekswijzer belicht ook meningen over de vergoeding van sekszorg voor mensen met een beperking. Op internationaal niveau worden politieke standpunten over seksuele en reproductieve rechten besproken, met een nadruk op het belang van wereldwijde steun voor deze rechten.

Politieke betrokkenheid

Voor de ontwikkeling van de Politieke Sekswijzer werden politieke partijen uitgenodigd die naar verwachting minimaal één zetel zouden behalen volgens de Peilingwijzer van 5 september. BIJ1, CDA, D66, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Volt en VVD hebben deelgenomen aan dit initiatief. De stellingen zijn gekozen op basis van politieke relevantie en verkiezingsprogramma’s.

Hier invullen

Vul de Politieke Sekswijzer hier in en laat jouw stem gelden in het debat over seks en seksualiteit in Nederland. Samen kunnen we opkomen voor inclusieve en rechtvaardige samenlevingen, zowel in Nederland als wereldwijd.