Hulp in de Filippijnen tijdens coronacrisis

Impact van corona

De coronacrisis heeft enorme impact op kinderen met een handicap in de extreem arme gebieden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika waar wij actief zijn. Families wonen vaak dicht op elkaar, stromend water is er niet. Mensen hebben geen  zorgverzekering. Toegang tot zorg en voldoende faciliteiten in de ziekenhuizen zijn hoe dan ook een groot probleem. Er is geen vangnet tegen werkloosheid. Voor velen betekent niet werken: geen eten.

Steun kinderen tijdens de coronacrisis

 

Hulp ernstig gehinderd door corona

Wij staan in nauw contact met onze partners om na te gaan met welke problemen zij en de gezinnen die ze ondersteunen, te kampen hebben. In de meeste landen is de situatie als volgt:

 • Therapiecentra zijn gesloten.
 • Medicatie is niet meer verkrijgbaar.
 • Scholen zijn gesloten.
 • Huisbezoeken zijn niet meer mogelijk.
 • Ouders kunnen niet werken en kunnen geen voedsel meer betalen.
 • Het thuiszijn van kinderen die zorg nodig hebben, veroorzaakt stress bij ouders.
 • Informatie over corona is niet altijd beschikbaar voor mensen met een visuele of auditieve beperking.

Wat doen wij samen met onze partners?

Onze partners doen wat in hun vermogen ligt om de kinderen en hun ouders te blijven ondersteunen. We geven hun de ruimte om de toegekende budgetten in te zetten voor wat nodig is in deze coronacrisis. Ook stimuleren wij hen om bij overheden en noodhulporganisaties aan te dringen op maatregelen die tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van mensen met een handicap.

Initiatieven die zij onder andere nemen:

 • Verspreiden van informatie in afgelegen gebieden waar bewoners geen tv of radio hebben.
 • Uitdelen van voedsel, zeep, handgel, thermometers, maskers en handschoenen.
 • Verstrekken van medicatie, onder andere aan kinderen met epilepsie.
 • Maken van voorlichtingsmateriaal voor mensen met een visuele of auditievebeperking.
 • Openstellen van een online helpdesk voor medische vragen en emotionele ondersteuning.

Juist nu hebben wij extra veel contact met onze partnerorganisaties en samen blijven we kijken naar wat er nodig is voor de kinderen en hun families. Wij hebben grote bewondering en waardering voor de enorme flexibiliteit en inzet van onze partners.

Bijdragen aan ons werk?

Wil je een bijdrage leveren aan de hulp aan kinderen met een handicap en hun families? Dat stellen wij zeer op prijs. Je kunt daarvoor gebruik maken van ons donatieformulier.

Je kunt je donatie ook overmaken naar onze bankrekening NL08 RABO 0303080000 o.v.v. ‘corona’. Als je zelf je gift overmaakt, ontvangen wij geen contactgegevens van je. Dit betekent dat wij jou – indien je nog niet bekend bent bij het Liliane Fonds – geen ontvangstbevestiging of verdere informatie kunnen sturen.