My Body is Mine les

Ken je lichaam, bescherm je grenzen, volg je hart

Kinderen en jongeren met een handicap hebben dezelfde toekomstdromen als iedereen. Dromen over ‘later als ik groot ben…’. En ook over vriendschap en verliefd zijn, liefde en relaties, misschien over zelf een gezin stichten.

De realiteit is dat het voor kinderen met een handicap vaak blijft bij dagdromen. Want liefde, relaties en seksuele ontwikkeling, worden in veel landen niet gezien als iets wat een wezenlijk onderdeel is in hun ontwikkeling.

Jonge mensen met een handicap hebben behoefte aan en recht op gerichte, eerlijke en volledige kennis en informatie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Net als iedereen.

Doordat dit in veel landen nu niet het geval is, groeien kinderen en jongeren met een handicap nu veelal op met alleen negatieve ervaringen en associaties rondom hun seksualiteit. Met negatieve gevolgen voor hun lichamelijke en mentale ontwikkeling.

Preventie

Een ander gevolg hiervan is dat kinderen en jongeren met een handicap makkelijke doelwitten zijn voor misbruik en seksueel geweld. Van alle meisjes en vrouwen met een handicap wordt 40 tot 68 procent voor hun achttiende slachtoffer van misbruik.

Daarnaast komen gedwongen sterilisaties en uithuwelijking veel voor, vanuit het vooroordeel dat mensen met een handicap niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen, geen seksuele wensen, verlangens, behoeftes of gevoelens hebben en niet zelf kunnen beslissen of ze kinderen willen krijgen.

Daarom benadrukken we, samen met onze partnerorganisaties, het belang van voorlichting en onderwijs over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor jonge mensen met een handicap.

Body Talk heeft als doel om kinderen en jongeren met een beperking te ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling, zodat ze kunnen genieten van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Bekijk de documentaire en kom meer te weten over het programma.