Duong Ngan Khanh

Alle kinderen zijn welkom op school

Alle kinderen willen leren. Ook kinderen met een handicap. Maar de helft van alle kinderen met een handicap in een lage-inkomensland gaat niet naar school.

De belangrijkste reden hiervoor is niet hun handicap maar hoe in hun samenleving wordt gedacht over kinderen met een handicap. Daarnaast kunnen deze kinderen niet naar school door ontoegankelijke schoolgebouwen en gebrek aan vervoer.

Inclusief onderwijs is een van de speerpunten in de werkwijze van het Liliane Fonds. Omdat onderwijs voor kinderen met een handicap de deur opent naar een leven waarin zij volwaardig meedoen in hun samenleving. Naar een toekomst waarin zij hun dromen waarmaken en hun talenten ontplooien.

Openstellen voor elke leerling

Inclusief onderwijs betekent dat reguliere scholen en onderwijsinstanties zich openstellen voor en aanpassen aan de behoeften van alle leerlingen. Er zijn vier uitgangspunten voor inclusief onderwijs:

  • acceptatie
  • beschikbaarheid
  • toegankelijkheid
  • aanpassingsvermogen

Als aan deze uitgangspunten wordt voldaan, is onderwijs van hoge kwaliteit ook toegankelijk voor kinderen met een handicap.

Wat wij doen

Het Liliane Fonds stimuleert de ontwikkeling van inclusief onderwijs. Allereerst door directe ondersteuning van kinderen met een handicap, bijvoorbeeld door school- en collegegeld te vergoeden. Ook investeren we in training van docenten en de ontwikkeling van leer- en lesmaterialen. En we werken aan structurele, blijvende verandering via voorlichting en bewustwording bij lokale en mondiale beleidsmakers.

Aisha uit de Filippijnen is één van de vele kinderen met een handicap die jaarlijks dankzij het Liliane Fonds worden geholpen. En de manier waarop dat gebeurt is bijzonder, doordacht en effectief.