Veldwerker Ritha bij een werkplaats

Een eigen toekomst bouwen

Jongeren en jongvolwassenen met een handicap moeten volwaardige toegang hebben tot regulier, betaald werk. En hebben recht op dezelfde sociale en economische rechten en voorzieningen als iedereen.

Dit is een voorwaarde voor zelfstandigheid en zo leveren ze later een waardevolle, duurzame bijdrage aan het economische verkeer in hun gemeenschap.

Weerbaarheid

Om dit te bereiken, ontwikkelen we samen met onze partnerorganisaties deze drie voorwaarden:

  • Het versterken van de capaciteiten van jongeren met een handicap via revalidatie en zorg op maat
  • Het vergroten van hun zelfvertrouwen
  • Het vergroten en uitbreiden van hun kennis en vaardigheden

Ook werken we aan het vergroten van de weerbaarheid van deze jongeren en hun ouders of verzorgers. Zodat zij meer kennis hebben van hun rechten en zich beter bewust zijn hoe zijzelf hiervoor opkomen.

Daarnaast ondersteunen en adviseren we reguliere diensten en voorzieningen, zoals beroepsopleidingen, trainingsinstituten, werkplaatsen, overheden en financiële instellingen. Met als doel om hun beleid en diensten meer inclusief te maken.

Dagopvang en inkomen

De aard en de ernst van een handicap kan natuurlijk ook tot gevolg hebben dat het voor een jongere niet mogelijk is om te werken of zich beroepsmatig verder te ontwikkelen. Voor deze jongeren zorgen we dat er geschikte dagopvang is. En we steunen tegelijk hun ouders of verzorgers om economisch onafhankelijk en weerbaar te worden, bijvoorbeeld met het opzetten van activiteiten waarmee zij een duurzaam eigen inkomen kunnen verwerven.

Vu is leerling in de salon van Thanh Nguyen, een begrip in Hanoi en omstreken. Want zowel Thanh als zijn personeel en leerlingen zijn doof.