Wanbait Tang - Field worker

Kindgerichte revalidatie en zorg

Hoe vroeger het revalidatie- en zorgtraject van een kind met een handicap start, hoe groter de kans dat het zich voluit ontwikkelt met gelijke kansen op een optimale kwaliteit van leven.

Maar betaalbare, kwalitatief goede zorg is in veel ontwikkelingslanden niet beschikbaar of niet toegankelijk voor kinderen met een handicap.

Kind staat centraal

Samen met onze internationale partnerorganisaties is Afrika, Azië en Latijns-Amerika zorgen we daarom steun op maat voor deze kinderen. Het karakter, de behoeften en de leefomstandigheden van een kind zijn daarbij altijd het uitgangspunt.

We verbeteren de mentale en lichamelijke gezondheid en het welzijn van kinderen door zorg op maat te financieren, zoals operaties en therapieën. En we maken de aanschaf mogelijk van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een rolstoel.

Met onze partners maken we ook mogelijk dat de omgeving van kinderen toegankelijker wordt. Letterlijk nemen we de drempels weg die hen in de weg staan om écht volwaardig mee te kunnen doen, thuis, op school, in hun gemeenschap en samenleving.

Kennis en kunde verbeteren

Om te garanderen dat kinderen de best mogelijke ondersteuning krijgen, investeren we in het vergroten van de kennis en vaardigheden van mensen in diens omgeving. We geven training en voorlichting aan ouders en verzorgers, medisch personeel, dienstverleners, leraren en overheden en beleidsmakers.

Ouders van een kind met een handicap hebben vaak veel vragen over de ontwikkeling van hun kind. Met de juiste praktische kennis en informatie, zijn ze beter in staat om hun kind te verzorgen en waar mogelijk ook zelf oefeningen met hen te doen. En ouders kunnen zo beter inschatten wanneer en waar ze de juiste medische hulp kunnen vinden.

Zorgprofessionals en medische dienstverleners leren nieuwe technieken en houden hun vakkennis op niveau. En door bij groepen die belangrijke posities innemen in de maatschappij – leraren, overheden en leiders – te werken aan een beter begrip van de oorzaken en medische achtergronden van handicaps en aandoeningen, bestrijden we heersende vooroordelen en stigma’s over handicaps.

Simran uit India krijgt huisbezoeken van CBR-facilitator Prakash. Samen met een fysiotherapeut van de telerevalidatie heeft hij een revalidatieplan opgesteld. Met succes! Ze loopt zelfstanding naar school.