Cyrus loopt met steun van zijn vader

Cyrus wil politieagent worden

Cyrus (17) uit de Filippijnen

Cyrus heeft een hersenbeschadiging. Die diagnose werd pas op zijn vijfde gesteld. Nu loopt hij heel moeilijk en heeft altijd hulp nodig om hem te ondersteunen. De pezen in zijn benen en voeten zijn niet elastisch genoeg en lopen is vermoeiend: om de paar meter moet hij gaan zitten om uit te rusten.

Cyrus wordt zwaar belemmerd door zijn handicap. Dit heeft niet alleen impact op zijn bewegingsvrijheid, maar ook op zijn sociale ontwikkeling. Zo kon hij nog wel naar de basisschool – een privéschool die zijn ouders zich konden veroorloven omdat vader Hermani in het buitenland werkte – maar de openbare middelbare school is voor Cyrus niet toegankelijk.

Cyrus voelt zich buitengesloten. Bij het basketveldje aan het einde van de straat zit hij vaak naar zijn spelende vrienden te kijken. Hij wordt nageroepen op straat door pestende kinderen. Ook maken Cyrus en zijn ouders zich zorgen over zijn toekomst. Cyrus wil graag politieagent worden. Maar zal hij ooit rechtop kunnen lopen?

Bekijk het verhaal van Cyrus

De steun die Cyrus ontvangt

Inmiddels krijgt Cyrus drie keer per week extra les om de verloren schooltijd in te halen. In hetzelfde centrum krijgt hij fysiotherapie. Hij heeft een rolstoel, maar die gebruikt hij liever niet. Vaak helpen zijn ouders of vrienden hem met lopen. De lokale partnerorganisatie heeft ervoor gezorgd dat Cyrus medisch onderzocht wordt. Hopelijk komt daarmee een oplossing voor Cyrus’ beperking in zicht.

Kaart Filippijnen Het Liliane Fonds in de Filippijnen

De Filippijnse regering vindt dat iedereen naar school moet. Ook kinderen met een handicap. Voorlopig zijn hun mogelijkheden echter nog verre van gelijk. Het Liliane Fonds werkt in de Filippijnen samen met de NORFIL Foundation als Strategische Partnerorganisatie. NORFIL zet zich in voor de rechten van kinderen die om welke reden dan ook extra kwetsbaar zijn.

Help jij ook mee om de toekomstkansen van kinderen met een handicap in de Filippijnen te verbeteren?

Steun kinderen zoals Cyrus