Loretta en moeder

Een hoopvolle toekomst voor Loretta

Loretta (2) uit Oeganda

Loretta uit Oeganda is geboren met O-benen. Ze loopt daardoor moeilijk en ze heeft veel pijn. Het belemmert haar in het dagelijks leven. Ze houdt van voetbal en is een vrolijk meisje. Maar soms is ze verdrietig. Kinderen uit de buurt lachen haar uit en ze mag niet meespelen.

Haar moeder Maggie maakt zich grote zorgen. Ze ziet dat naarmate ze ouder wordt, de klachten toenemen. “Ik vind het verschrikkelijk dat mijn dochter wordt buitengesloten door de andere kinderen.” Maar Maggie hield hoop en ging op zoek naar hulp.

Bekijk het verhaal van Loretta

De steun die Loretta ontvangt

Loretta kwam in beeld bij onze Oegandese partnerorganisatie KSC. Kenneth is verantwoordelijk voor haar behandeltraject. Hij heeft geregeld dat ze naar een revalidatiecentrum gaat voor onderzoek door een orthopedisch chirurg. Ook krijgt ze medicatie en staat er een operatie gepland.

Kenneth: “Het is erg belangrijk dat kinderen als Loretta zo vroeg mogelijk geholpen worden. Dan is de kans het grootst dat de behandeling succesvol is. Zo krijgen ze een positiever zelfbeeld, kunnen naar school en lopen minder kans om buitengesloten te worden.”

De moeder van Loretta is dolblij met dit vooruitzicht. “Ik hoop dat Loretta niet meer gepest wordt door andere kinderen en goed leert lopen. En dat ze later naar school kan, met andere kinderen kan spelen en kan voetballen wanneer ze wil.”

Kaart Oeganda Het Liliane Fonds in Oeganda

Kinderen en volwassenen met een handicap worden in Oeganda nog vaak gediscrimineerd, vooral als het gaat om gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot het rechtssysteem. Sommige ouders verwaarlozen hun kind met een handicap omdat ze arm zijn, of omdat ze te weinig weten over de handicap en hoe ze daarmee om moeten gaan.

Help jij ook mee om de toekomstkansen van kinderen met een handicap in Oeganda te verbeteren?

Steun kinderen zoals Loretta