Shanita in de armen bij het moeder

Shanita’s ontwikkeling gaat enorm vooruit

Shanita (3) uit Oeganda

Op haar tweede verjaardag veranderde het leven van Shanita en haar moeder volledig. Van een kind dat alles kon, werd Shanita een kind dat volledig afhankelijk van haar moeder was. Tot dan toe was zij een slim en sociaal kind: ze hield van dansen en zingen en speelde graag met de kinderen in de buurt.

Op haar tweede verjaardag kreeg het meisje hoge koorts. Moeder Shallon vermoedde dat Shanita malaria had opgelopen. Van een arts kreeg Shanita medicijnen, maar haar toestand verslechterde toch. Kort daarna kreeg ze last van stuipen. In de weken daarna werd het steeds duidelijker dat Shanita niet meer het kind was van daarvoor. Ze kon niet meer lopen, niet meer staan, niet meer zelfstandig zitten en slechts met moeite kon ze haar hoofd rechtop houden. Van zingen was geen sprake meer: Shanita kon niet meer praten.

De steun die Shanita ontvangt

Shanita krijgt steun van een partnerorganisatie van het Liliane Fonds. Dankzij intensieve fysiotherapie is haar lichamelijke toestand verbeterd. Shanita heeft geleerd om weer zelfstandig rechtop te zitten, staan en lopen. Moeder Shallon heeft elke dag thuis met haar dochter geoefend.

Shanita gaat nog steeds naar het centrum. Daar leert ze zelfstandig eten en drinken, zich aankleden en weer zindelijk worden. Ze krijgt ook oefeningen voor de fijne motoriek.

Een mooie ontwikkeling is dat Shanita’s moeder zich inzet om andere ouders van kinderen met een handicap te laten zien hoe belangrijk revalidatie is. Shallon is een rolmodel voor andere ouders.

“Shanita kan weer zelfstandig rechtop zitten, staan en lopen.”

Kaart Oeganda Het Liliane Fonds in Oeganda

Kinderen en volwassenen met een handicap worden in Oeganda nog vaak gediscrimineerd, vooral als het gaat om gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot het rechtssysteem. Sommige ouders verwaarlozen hun kind met een handicap omdat ze arm zijn, of omdat ze te weinig weten over de handicap en hoe ze daarmee om moeten gaan.

In 2020 ondersteunde het Liliane Fonds in Oeganda 1721 kinderen met een handicap.

Doneer nu