shanita op school

Shanita’s ontwikkeling gaat enorm vooruit

Shanita (7) uit Oeganda

Op haar tweede verjaardag veranderde het leven van Shanita en haar moeder volledig. Van een kind dat alles kon, werd Shanita een kind dat volledig afhankelijk van haar moeder was. Tot dan toe was zij een slim en sociaal kind: ze hield van dansen en zingen en speelde graag met de kinderen in de buurt.

Op haar tweede verjaardag kreeg het meisje hoge koorts. Moeder Shallon vermoedde dat Shanita malaria had opgelopen. Van een arts kreeg Shanita medicijnen, maar haar toestand verslechterde toch. Kort daarna kreeg ze last van stuipen. In de weken daarna werd het steeds duidelijker dat Shanita niet meer het kind was van daarvoor. Ze kon niet meer lopen, niet meer staan, niet meer zelfstandig zitten en slechts met moeite kon ze haar hoofd rechtop houden. Van zingen was geen sprake meer: Shanita kon niet meer praten.

Bekijk het verhaal van Shanita

De steun die Shanita ontvangt

Shanita krijgt steun van een partnerorganisatie van het Liliane Fonds. Dankzij intensieve fysiotherapie is haar lichamelijke toestand sterk verbeterd. Shanita heeft geleerd om weer zelfstandig rechtop te zitten, staan en lopen. Moeder Shallon heeft elke dag thuis met haar dochter geoefend.

Inmiddels heeft ze reuzensprongen gemaakt. Ze kan bijna alles weer zelf en gaat elke dag naar school. Daar heeft ze veel vrienden en doet volop mee. Met cognitieve aspecten en de fijne motoriek gaat het eveneens de goede kant op.

Kenneth, haar coach vanuit onze partnerorganisatie is enorm blij dat het zo goed met haar gaat. ”Aan alles is te zien dat dit kind zovéél potentie heeft voor de toekomst. Vooral dankzij structurele steun van het Liliane Fonds zijn haar mogelijkheden enorm verruimd en staat ze niet als een zielig meisje buitenspel.”

“De hulp heeft Shanita's leven veranderd. Ze kan lopen, ze kan met andere kinderen spelen en beter praten."
- Shallon (Moeder Shanita)

Kaart Oeganda Het Liliane Fonds in Oeganda

Kinderen en volwassenen met een handicap worden in Oeganda nog vaak gediscrimineerd, vooral als het gaat om gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot het rechtssysteem. Sommige ouders verwaarlozen hun kind met een handicap omdat ze arm zijn, of omdat ze te weinig weten over de handicap en hoe ze daarmee om moeten gaan.

Help jij ook mee om de toekomstkansen van kinderen met een handicap in Oeganda te verbeteren?

Steun kinderen zoals Shanita