Yassia speelt met vrienden

Kwetsbare kinderen van Burkina Faso uit de vergetelheid

30 januari 2024

Honderdduizenden mensen in Burkina Faso zijn op de vlucht voor geweld van jihadistische groepen. Dit speelt zich grotendeels af buiten het blikveld van de Westerse nieuwsmedia. Het is de meest verwaarloosde humanitaire crisis ter wereld, volgens de Noorse Vluchtelingenraad (NRC).

Zoals zo vaak, zijn ook in deze crisis de meest kwetsbaren kind van de rekening: kinderen met een handicap. De partnerorganisaties van het Liliane Fonds doen wat ze kunnen om hen de juiste steun te bieden.

Zoeken naar veiligheid

In het grensgebied met buurland Mali zoeken veel dorpsbewoners veiligheid in de provinciehoofdstad Nouna. Voor het grootste deel zijn deze mensen afhankelijk van de landbouw. Wanneer ze hun land moeten ontvluchten, verliezen ze hun inkomen en de belangrijkste voedselbron voor hun kinderen.

Omdat de situatie buiten de stad te gevaarlijk is, liggen de programma’s van onze partnerorganisatie OCADES voor kinderen met een handicap in de omringende dorpen stil. Dat betekent dat kinderen niet meer naar school kunnen en dat ze de medische zorg en psychosociale begeleiding missen die ze zo dringend nodig hebben. Maatschappelijke programma’s gericht op de sociale inclusie van kinderen met een handicap kunnen geen doorgang vinden.

Onder druk

In Nouna zelf staat partnerorganisatie OCADES onder toenemende druk door het zeer sterk toegenomen aantal kinderen dat hulp en ondersteuning nodig heeft. Want ook uit andere regio’s trokken vele gezinnen naar de stad. Naar schatting van OCADES verblijven er op dit moment ruim 16.000 kinderen met een handicap in de stad. Terwijl het totale inwonertal in 2019 nog slechts rond de 32.000 inwoners lag.

OCADES heeft niet de capaciteit en middelen om al die kinderen te steunen: in 2023 bereikten hun programma’s 275 kinderen met een handicap. Noodgedwongen ligt de focus van OCADES nu bij het organiseren van de eerste levensbehoeften van zoveel mogelijk kinderen. Programma’s die gericht zijn op structurele verbetering en ontwikkeling van hun positie, staan op een lager pitje.

Ondanks de grote uitdagingen en wankele veiligheidssituatie, blijft de organisatie zoeken naar manieren om mensen toch te bereiken, ook als dit fysiek niet mogelijk is. Zo verstrekt OCADES via speciale radioprogramma’s betrouwbare informatie gericht op gezinnen van kinderen met handicap.

Bij hun cruciale werk kan OCADES vanzelfsprekend blijven rekenen op de financiële en organisatorische ondersteuning van het Liliane Fonds. Wij wenden onze blik niet af van de kwetsbare kinderen van Burkina Faso.