verzorger over SRGR-onderwerpen

Week van de Lentekriebels

4 maart 2024

In Nederland is het deze week de Week van de Lentekriebels, een tijd waarin aandacht wordt besteed aan seksualiteit, seksuele ontwikkeling en relaties. Ook jongeren met een handicap hebben het recht om zich op dit gebied te ontwikkelen. Helaas blijven jongeren met een beperking in veel landen vaak uitgesloten van deze belangrijke gesprekken, zowel thuis als op school. Het ontbreekt aan passende seksuele voorlichting en ondersteuning voor deze groep, wat resulteert in een gebrek aan kennis en begrip over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Met het programma Body Talk, dat we uitvoeren met RCI Vietnam, NORFIL (Filippijnen), NLR Indonesië en Rutgers, geven we mensen handvatten om seksuele en relationele vorming te bespreken. In gezondheidcentra, op school en thuis.

Tijdens een les in het Body Talk programma leren kinderen over seksuele en reproroductieve gezondheid en rechten. Ze werken onder andere met poppen, flashcards en rollenspellen.

Een cruciaal aspect van Body Talk is de betrokkenheid van jongeren met een handicap zelf. Zij fungeren als ervaringsdeskundigen en ambassadeurs voor de rechten van hun leeftijdsgenoten. Door middel van trainingen en samenwerkingen worden zij opgeleid tot kennisoverdragers en belangenbehartigers op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld en lichaamsbeeld onder jongeren met een handicap.

Het Body Talk programma richt zich niet alleen op jongeren met een handicap, maar ook op hun ouders, verzorgers, onderwijzers en zorgmedewerkers. Door middel van trainingsrichtlijnen en materialen worden zij voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om deze jongeren te begeleiden in hun seksuele ontwikkeling. Ook ouders hebben een belangrijke rol, zij gaan met hun kinderen in gesprek om te zorgen dat er een omgeving wordt gecreëerd waarin de seksueliteit en SRGR van jongeren met een handicap worden gerespecteerd en erkend.

Ouders geven aan het van belang te vinden dat hun kinderen met een beperking toegang hebben tot gerichte en eerlijke informatie over hun seksuele en relationele vorming. Dankzij deze informatie zijn ouders gerust dat hun kinderen zich beter kunnen beschermen tegen misbruik en seksueel geweld. Ook zien ze dat kinderen dankzij deze voorlichting en ondersteuning hun toekomstdromen kunnen najagen en streven, inclusief een liefdevolle relatie.