Women Deliver 2023

Gelijke rechten voor vrouwen en meisjes op Women Deliver 2023

20 juli 2023

Wij vinden dat iedereen gelijke rechten moet hebben, ook op het gebied van seksualiteit. Daarom zijn thema-adviseurs van het Liliane Fonds deze week aanwezig op het toonaangevende Women Deliver 2023 in Rwanda. Samen met jongeren die gesteund zijn door onze programma’s.  

Women Deliver 2023 is een toonaangevend congres in Kigali, Rwanda. Er zijn ruim 6.000 bezoekers aanwezig, 200.000 mensen volgen de conferentie online. Thema-adviseurs van het Liliane Fonds brengen hier het belang van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor meisjes en jonge vrouwen met een handicap onder de aandacht. Dit doen ze onder meer met interactieve workshops. Én deze jongeren, die we dus kennen uit programma’s van het Liliane Fonds. Zij zijn samen met ons aanwezig op het congres.

Ice steunt nu anderen

Een van die jonge vrouwen is Ice (18) uit Indonesië. Zij was deelnemer van het My Body is Mine project dat het Liliane Fonds uitvoerde met onze partnerorganisatie in Indonesië. Inmiddels is Ice volwassen en zet ze zich in voor gelijke rechten voor jonge vrouwen met een handicap. Om de conferentie te kunnen bezoeken kreeg zij een speciale toelage van de organisatie. Zodat sterke, jonge vrouwen als Ice zelf invloed kunnen uitoefenen en zich kunnen uitspreken over dit belangrijke thema op deze grootschalige, internationale bijeenkomst.

Bijzondere ontmoeting met prinses Mabel van Oranje

Naast de workshops was er ook ruimte voor bijzondere ontmoetingen. Zo spraken drie leden van onze jongerendelegatie met Prinses Mabel van Oranje. Zij is daar om aandacht te vragen voor haar organisatie Girls not Brides. In het gesprek met prinses Mabel benadrukten ze het belang van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor jongeren met een handicap. En vertelden ze haar dat ze betrokken moeten worden bij het ontwikkelen van programma’s en beleid omdat zij zelf het beste hun behoefte kunnen aangeven. Het is belangrijk om jongeren met een beperking te zien voor wie zijn, ook voorbij hun handicap.