Sterke kinderen in een toegankelijke omgeving

Dit is de kernstrategie van het Liliane Fonds: kinderen met een handicap versterken en laten meedoen. Bouwstenen van onze aanpak zijn de ontwikkeling van kinderen en het toegankelijk maken van hun omgeving.

Ontwikkeling van kinderen

We steunen kinderen in hun ontwikkeling door de belemmeringen te verminderen die een direct gevolg van de handicap zijn en door hen weerbaar en zelfbewust te maken. Dit lukt alleen met aandacht voor alles wat bepalend is voor het welzijn van een kind: gezondheid, onderwijs, sociale contacten, en voor jongeren ook werk en inkomen. De landenprogramma's die wij financieren, voorzien erin dat kinderen lichamelijk beter gaan functioneren, dat ze naar school kunnen, sociaal vaardig en zelfverzekerder worden, en voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Ze kunnen beter deelnemen aan de wereld om hen heen en voor zichzelf opkomen. Kinderen krijgen steun op maat, met als uitgangspunt hun specifieke situatie, behoeften en persoonlijkheid. De ouders of verzorgers vervullen een sleutelrol. 

Toegankelijke omgeving

Daarnaast verminderen we de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun 'meedoen' is ingesteld. Voorbeelden van dit type obstakels zijn de (sociale) infrastructuur (publieke ruimtes en openbaar vervoer zijn vaak ontoegankelijk), negatief gedrag van andere mensen, communicatie die onbegrijpelijk is voor kinderen die niet goed horen of zien of verstandelijk beperkt zijn, en (lokaal) overheidsbeleid dat ondeugdelijk of zelfs discriminerend is. Wat we willen bereiken wordt ook wel 'inclusie' genoemd. Het betekent dat kinderen met een handicap volledig opgenomen zijn in de samenleving. Die moet zo zijn ingericht dat ze evenveel mogelijkheden en vrijheden hebben als elk ander kind.

Steun op meerdere gebieden

De meeste kinderen in het programma krijgen meerdere soorten steun. We financieren bijvoorbeeld een hulpmiddel en fysiotherapie, maar ook een school- of vakopleiding.

Uitsluiting knakt het zelfvertrouwen van kinderen. Wij maken hen trots op zichzelf.

Hoe we onze kernstrategie ondersteunen

We dragen bij aan de capaciteitsversterking van de lokale organisaties die steun voor kinderen regelen, zodat ze hiervoor voldoende deskundig en toegerust zijn. En we pleiten voor borging van de belangen van mensen met een handicap in het Nederlandse beleid voor internationale samenwerking.

Wilt u meer lezen?