Adin met moeder en CBR-student

Werken aan een eerlijke en leefbare wereld

Het Liliane Fonds wil een rechtvaardige wereld voor de meest kwetsbaren. Daar werken we samen met internationale partners aan, via onze programma’s voor kinderen met een handicap die leven in extreme armoede.

We willen hen ook een leefbare wereld doorgeven. Dus nemen we onze verantwoordelijkheid in het tegengaan van de klimaatcrisis. Die crisis raakt juist de meest kwetsbaren – kinderen met een handicap – het hardst.

Op diverse terreinen van onze bedrijfsvoering zetten we stappen om als organisatie steeds duurzamer te worden en onze (ecologische) voetafdruk zo klein mogelijk te maken:

  • Vanaf 2024 hanteren we een vliegbeleid. Het is voor ons werk noodzakelijk om onze internationale partners en de programma’s te bezoeken in de landen waar we actief zijn. Onze vliegreizen hebben de grootste CO2-impact. We gaan hier op een verantwoorde wijze mee om en werken met een CO2-budget voor vliegreizen. Voor alle reizen binnen een straal van 700 kilometer stellen we de trein als norm.
  • Onze financiële middelen beheren we ook op een duurzame, toekomstbestendige manier. Dat hebben we onder andere vastgelegd in ons beleggingsbeleid .
  • We blijven stappen zetten in het verduurzamen van ons pand. Door isolatie en de installatie van zonnepanelen is het energielabel van dit voormalige kloostergebouw al van G naar C gegaan. En we stappen over op LED-verlichting.
  • Catering voor interne en externe bijeenkomsten verzorgen we vegetarisch. Binnen ons inkoopbeleid geven we voorrang aan duurzaam geproduceerde en hergebruikte producten. Ook bij de keuze van leveranciers van diensten is ‘duurzaamheid’ een belangrijk aspect.