Aaron geniet van zijn fysiotherapie

Aaron gaat enorm vooruit

Aaron (7) uit de Filippijnen

Aaron is vanaf zijn geboorte spastisch door een hersenbeschadiging. Moeder Marites merkt dat de dagelijkse fysiotherapieoefeningen die zij al enige tijd met Aaron doet heel effectief zijn. Aan het begin van het revalidatietraject had Aaron pijn tijdens het oefenen. Nu kan hij ook zijn handen open- en dichtdoen en de houding van zijn hoofd beter onder controle houden. Zijn rug- en nekspieren zijn sterker geworden.

De steun die Aaron ontvangt

Het Liliane Fonds heeft Aarons neurologische onderzoeken bekostigd en bijgedragen aan de kosten voor ergotherapie, inclusief ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) en fysiotherapie. Regelmatig bezoekt een therapeut Aaron thuis, om zijn progressie te volgen en moeder Marites in haar thuisomgeving te begeleiden. De bezoeken die therapeuten aan kinderen en hun gezinnen brengen, zijn niet alleen belangrijk voor de revalidatie van het kind. Therapeuten zijn ook een luisterend oor voor ouders die morele steun nodig hebben.

“Aaron is een vrolijk kind dat van de liefdevolle aandacht van moeder Marites geniet.”

Kaart Filippijnen Het Liliane Fonds in de Filippijnen

De Filippijnse regering vindt dat iedereen naar school moet. Ook kinderen met een handicap. Voorlopig zijn hun mogelijkheden echter nog verre van gelijk. Het Liliane Fonds werkt in de Filippijnen samen met de NORFIL Foundation als Strategische Partnerorganisatie. NORFIL zet zich in voor de rechten van kinderen die om welke reden dan ook extra kwetsbaar zijn.

Help jij ook mee om de toekomstkansen van kinderen met een handicap in de Filippijnen te verbeteren?

Steun kinderen zoals Aaron