Moeder Maria met baby Juan uit Guatemala

De juiste zorg voor Juan

Juan uit Guatemala

Juan is geboren met schisis, de verzamelnaam voor een gespleten gehemelte, lip en kaak. Het is een zorgelijke handicap. Baby’s met schisis hebben vaak voedingsproblemen. Dat vergroot de kans op ondervoeding. Ook hebben ze later vaak spraakproblemen.

Borstvoeding lukte niet, vanwege de open gehemelte van Juan. Melk uit een flesje kreeg hij amper binnen. Zo raakte hij ondervoed. Gelukkig is Juans moeder Maria in contact gekomen met de lokale partnerorganisatie van het Liliane Fonds. Die leert Maria hoe ze Juan kan voeden en verzorgen. Een diëtiste en een kinderarts houden zijn gewicht en lengte in de gaten. Dankzij een speciaal speentje en poedermelk heeft Juan al flink vooruitgang geboekt.

Precies een jaar nadat het Liliane Fonds hem ontmoetten, is Juan met succes geopereerd aan de schisis. Een spannende operatie. Maar het resultaat vergoedt alles, want wat ziet Juan er goed uit! En veel belangrijker nog, hij wordt elke dag sterker en ontwikkelt zich heel goed. Tot blijdschap van zijn moeder Maria, die ziet hoe haar zoon nu veel gemakkelijker eet en drinkt. Heel anders dan een jaar geleden, toen Juan ondervoed was en Maria zich grote zorgen maakte over haar ‘Juanito’. Samen gaan ze nu regelmatig voor controle en verdere revalidatie naar onze partnerorganisatie TESS Unlimited.

Het schisis-centrum van TESS Unlimited

Tess Unlimited zet zich in voor kinderen die geboren zijn met schisis. Na de intake worden ze eerst in het melkproject opgenomen. Dat houdt in dat ze de juiste flesvoeding krijgen en gebruik maken van flessen met een speciaal speentje voor kinderen met schisis. Ook ouders worden begeleid vanaf het eerste moment. Ze leren hoe ze hun kind moeten voeden met de juiste middelen. Daarna wordt de aandoening operatief verholpen. Die operaties worden uitgevoerd door gespecialiseerde teams. Gedurende het hele proces blijft TESS Unlimited de kinderen en hun ouders volgen. Kinderen krijgen logopedie, ze moeten bijvoorbeeld leren praten door hun mond en niet door hun neus. Waar nodig krijgen ze ook psychologische steun, dentale zorg en begeleiding voor hun ouders. Ook Johana zal in de toekomst nog geopereerd moeten worden. Maar met de steun van TESS Unlimited ziet haar toekomst er positief uit.

Kaart Guatemala Het Liliane Fonds in Guatemala

Guatemala is een van de armste landen van Latijns-Amerika. Van de 15 miljoen inwoners bestaat bijna de helft uit inheemse bevolkingsgroepen. Hun bestaan onder de armoedegrens heeft ook tot gevolg dat het percentage mensen met een handicap hoog is – armoede is wereldwijd de grootste veroorzaker van handicaps. In veel Latijns-Amerikaanse landen is de steun van buitenaf minder hard nodig geworden. Dit geldt niet voor Guatemala. Het aantal kinderen dat steun krijgt van het Liliane Fonds groeit.

Helpt u ook mee om de toekomstkansen van kinderen met een handicap in Guatemala te verbeteren?

Steun kinderen zoals Juan