Nepal: een jaar na de verwoestende aardbeving

Er is in het afgelopen jaar na de verwoestende aardbevingen - van 25 april en 12 mei 2015 -  in Nepal hard gewerkt aan wederopbouw. Direct na de ramp boden het Liliane Fonds, de Karuna Foundation en de Leprastichting hulp. Aan iedereen voor wie dit nodig was, maar met speciale aandacht voor mensen met een handicap. Na de eerste noodhulp zijn de activiteiten gericht op herstel van de gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en herstel van inkomen.

Toegankelijke openbare voorzieningen

Inmiddels is er in Ramche, in het Rasuwa district, een gezondheidscentrum toegankelijk gemaakt voor mensen met een handicap. Er werd een verhard pad met een reling aangelegd, zodat ook mensen in een rolstoel het centrum kunnen bereiken. In het district Gorkha zijn vijf toegankelijke water- en sanitaire voorzieningen gerealiseerd. Het gaat hierbij om toiletten, wasgelegenheden en waterpunten. Momenteel wordt er een school gebouwd die toegankelijk is voor kinderen met een handicap. Ook worden de leraren getraind om les te geven aan deze kinderen.

Nieuwe middelen van bestaan

De lokale partners van het Liliane Fonds, Karuna Foundation Nepal en de Leprastichting zorgen ervoor dat mensen met een handicap ondersteuning krijgen bij het weer opbouwen van hun middelen van bestaan. Zo kregen ze vaktrainingen in landbouwtechnieken, het bouwen van aardbevingsbestendige huizen en het kweken van paddenstoelen. Diverse mensen kregen ondersteuning bij het opzetten van een klein winkeltje. 

Meer aandacht voor mensen met handicap

Het blijft van groot belang om de belangen en behoeften van mensen met een handicap mee te nemen in het proces van wederopbouw. Nog te vaak worden die over het hoofd gezien. Bij de bouw van nieuwe huizen moet bijvoorbeeld direct rekening worden gehouden met de toegankelijkheid van de woning. De partners van het Liliane Fonds organiseerden al diverse bijeenkomsten met lokale vertegenwoordigers, internationale hulporganisaties en overheid om te bewerkstelligen dat bij de wederopbouw rekening wordt gehouden met deze kwetsbare groep mensen.

Lees hier het uitgebreide verslag van de hulp die het Liliane Fonds samen met de Karuna Foundation en de Leprastichting in het eerste jaar na de ramp heeft verleend.

Lees hier de Eindrapportages van de Giro555-actie ‘Nederland helpt Nepal’ (april 2018): Financiële rapportage en Inhoudelijke rapportage.

Bij noodhulp en wederopbouw moet meer rekening worden gehouden met mensen met een handicap.

Ervaring en netwerk in Nepal

Bij elke (natuur)ramp zijn kinderen en volwassenen met een handicap extra kwetsbaar. Ook bij noodhulp worden ze dikwijls over het hoofd gezien, bijvoorbeeld omdat ze door hun beperking niet op de plek kunnen komen waar dekens en voedsel worden uitgedeeld. Al helemaal niet als hun rolstoel of hun krukken verloren zijn gegaan in het natuurgeweld. Daarnaast leidt elke natuurramp tot nieuwe handicaps.

Het Liliane Fonds, de Karuna Foundation en de Leprastichting zijn geen echte noodhulporganisaties. Maar samen hebben we tientallen jaren ervaring in Nepal en een groot netwerk van lokale partnerorganisaties. De gezamenlijke inzet in Nepal heeft ertoe geleid dat het Liliane Fonds, namens deze partners, gastlid is van Giro555.