Vrijwilligers blijven onmisbaar voor het Liliane Fonds

In de beginjaren van het Liliane Fonds werd vrijwel al het werk door vrijwilligers gedaan. Steeds meer mensen gingen zich, zij aan zij met de oprichters, inzetten voor de steun aan kinderen met een handicap in de armste streken van de wereld. Toen het Liliane Fonds bleef groeien, werd de inzet van medewerkers in dienstverband nodig.

De groeiende groep vrijwilligers deed er alles aan om steeds meer kinderen steun te kunnen bieden. Met succes! Het Liliane Fonds groeide boven verwachting hard, in inkomsten en in bestedingen. Alleen met vrijwilligers werken, was niet meer toereikend om de continuïteit van het werk te verzekeren. Naast vrijwilligers kwamen er medewerkers in dienstverband, op plekken waar dat nodig was.

Wat hetzelfde is gebleven

Het Liliane Fonds steunt op dit moment jaarlijks ongeveer 90.000 kinderen. We zijn niet meer de organisatie uit de beginfase. Dat kan ook niet. De wereld is veranderd. Onze aanpak, ons beleid en onze organisatie zijn we blijven ontwikkelen. Maar de kern is hetzelfde gebleven: eerlijke kansen voor kinderen met een handicap die in Afrika, Azië of Latijns-Amerika opgroeien in extreme armoede.

En wat ook nooit is veranderd: vrijwilligers horen bij het Liliane Fonds. Nog steeds werken op ons kantoor meer vrijwilligers dan betaalde krachten. Ze brengen de maatschappij de organisatie binnen en ze leveren inzet en expertise die 'onbetaalbaar' is. Daarom nemen we vrijwilligers even serieus als betaalde werknemers. In wat we van hen vragen en in wat we hun bieden.

We nemen vrijwilligers even serieus als betaalde werknemers. In wat we van hen vragen en in wat we hun bieden.

Jaarverslag

Bekijk ons meest recente inhoudelijke en financiële jaarverslag. Weinig tijd? Kies dan voor het Jaarbeeld.

•  Jaarverslag
•  Jaarbeeld
•  Jaarrekening

Niets missen?

Blijf op de hoogte van ons nieuws, verhalen van kinderen en tv-uitzendingen.

•  Ontvang de digitale nieuwsbrief
•  Volg ons op Facebook
•  Volg ons op Twitter

Hebt u nog vragen?

Ik sta u graag te woord over sollicitaties en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en stages.

Maaike Scholten
073 518 94 20
E-mail