Samenwerking met bedrijven

U heeft als bedrijf een beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of wilt dit gaan ontwikkelen. U vindt betrokkenheid bij de samenleving belangrijk. Maar hoe geeft u daar uiting aan? Samenwerking met het Liliane Fonds biedt u verschillende mogelijkheden.

Als uw organisatie en het Liliane Fonds de handen ineenslaan, dan 'winnen' we daar allebei bij.

Maatschappelijk bewust

U laat zien dat uw bedrijf maatschappelijk bewust is en zich inzet voor eerlijkere kansen voor kinderen die worden geconfronteerd met uitsluiting, stigmatisering en de gevolgen van extreme armoede. Bovendien versterkt het werken aan een gezamenlijk goed doel de band van medewerkers met het bedrijf en van medewerkers onderling. Het Liliane Fonds kan met uw steun meer kinderen met een handicap op de armste plekken van de wereld sterker maken en hun omgeving toegankelijker.

Communicatie

Afhankelijk van de vorm en omvang van samenwerking bieden wij bedrijven een koppeling met ons solide imago en brede naamsbekendheid, ondersteuning bij communicatie over de samenwerking in uw personeelsblad, website, intranet of jaarverslag en eventueel vermelding van de samenwerking via onze eigen communicatiekanalen.

Juiste 'match'

Ons doel is een duurzame relatie opbouwen met onze partners. Hoe uw samenwerking met het Liliane Fonds eruit gaat zien, stemmen we af met u. We streven altijd naar maatwerk, naar de juiste 'match' tussen uw voorkeuren en de behoefte aan steun binnen de programma's die het Liliane Fonds financiert. U kunt met uw bedrijf bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, het toegankelijk maken van hun omgeving, de versterking van lokale organisaties of een combinatie hiervan.

Sligro kiest voor het Liliane Fonds omdat het een organisatie is van betrokken mensen die transparantie en gerichtheid in hulp hoog in het vaandel heeft.

- Koen Slippens, CEO Sligro

Organisatie

Lees hoe het Liliane Fonds is ontstaan, hoe onze organisatie eruitziet, en wie onze ambassadeurs zijn.

•  Ontstaan van het Liliane Fonds
•  Wat we doen
•  Onze ambassadeurs

Jaarverslag

Bekijk ons meest recente inhoudelijke en financiële jaarverslag. Weinig tijd? Kies dan voor het Jaarbeeld.

•  Jaarverslag
•  Jaarbeeld
•  Jaarrekening

Hebt u nog vragen?

Ik ga graag met u in gesprek. Samen overleggen we welke vorm van samenwerking bij uw bedrijf past.

Kees Karstel
073 518 94 20
E-mail