Een wereld die openstaat voor elk kind

Dit is de missie van het Liliane Fonds: bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

Het werk van het Liliane Fonds concentreert zich in 26 landen. In elk van deze landen hebben we een partnerschap met een organisatie ter plekke. Deze Strategische Partnerorganisatie (SPO) maakt jaarlijks een programma voor ondersteuning van kinderen met een handicap. Een SPO kent het land door en door en kan bepalen waar en op welke gebieden steun het dringendst nodig is. Voor uitvoering van het programma maakt de SPO afspraken met lokale organisaties die dichtbij de kinderen werken, bijvoorbeeld op het platteland of in sloppenwijken. Binnen deze Partnerorganisaties (PO's) regelt een team waarin verschillende deskundigheden vertegenwoordigd zijn - het mediation team - steun op maat voor kinderen. Het Liliane Fonds steunt het programma inhoudelijk en financieel.

Strenge eisen aan partners

We vertrouwen SPO's veel toe. Ze hebben een grote verantwoordelijkheid. Daarom moeten ze aan strenge eisen voldoen. Voordat we een partnerschap aangaan, wordt de organisatie uitvoerig doorgelicht en beoordeeld.

Ons werkgebied

Wij willen werken op de plekken waar de behoefte aan ondersteuning het grootst is. Uitsluiting van kinderen met een handicap in combinatie met extreme armoede is voor ons de belangrijkste reden om in een land of streek een programma te financieren.